Giải mã trái tim con trai

Con trai nhìn thế chứ có rất nhiều bí ẩn lắm! Không phải các hắn cố tình đâu nhưng do “trời sinh tính” thế rồi.