Giải mã "ngôn ngữ hình thể" của chàng

Hanoinet - Chàng muốn thoải mái, chờ bạn hưởng ứng. Chàng muốn tắm cùng bạn, bạn hãy cộng hưởng.