Giải mã bí mật đại dịch cúm năm 1918

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bằng cách kết hợp các gene của mẫu virus cúm thuộc đại dịch năm 1918 với gene của các mẫu virus cúm theo mùa hiện nay, các nhà khoa học đã tìm ra ba gene quan trọng của virus cúm. Khám phá này sẽ giúp chế tạo được nhiều loại dược phẩm mới điều trị bệnh cúm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138166&sub=72&top=41