Giải mã bí mật của Stonehenge?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Các nhà khảo cổ vừa kết luận bãi đá Stonehenge, di sản tiền sử nổi danh nhất của Anh, được xây vào khoảng năm 2300 trước Công nguyên – muộn hơn 300 năm so với đánh giá trước đây.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/181445