Giải đua xe truyền thống

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Các sự kiện tranh tài tốc độ trong Grid diễn ra tại 3 vùng khác nhau là châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/03/3B9AE29E