Giải điền kinh Grand Prix châu Á: Nguyễn Duy Bằng chỉ tập "cưỡi ngựa xem hoa"!

Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) đã gửi cho VN thông báo chọn được 8 VĐV VN đủ tiêu chuẩn tham dự giải điền kinh châu Á Grand Prix châu Á 2008 gồm: Vũ Thị Hương (100m nữ), Trương Thanh Hằng (1.500m nữ), Nguyễn Thị Nụ (400m rào), Bùi Thị Nhung (nhảy cao nữ), Nguyễn Đình Cương (1.500m nam), Nguyễn Văn Khoa (3.000m, 5.000m nam), Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao nam), Nguyễn Văn Huynh (100m nam).