Giải Điền kinh Đại hội TDTT Sinh viên toàn quốc lần thứ 3

Dù chỉ vượt qua mức xà 2m05, kém xa thành tích 2m13 vừa lập tại Giải vô địch điền kinh quốc gia tổ chức vài ngày trước đây, Nguyễn Duy Bằng vẫn dễ dàng đoạt HCV ở nội dung nhảy cao.