Giải Đấu RAN-Mirinda Champion: Tiến về phía Bắc

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sau khi nhận diện được 3 nhà vô địch của 3 tỉnh phía Nam, CyberWorld cho biết sẽ tiếp tục tổ chức giải đấu này tại các tỉnh phía Bắc.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10859&t=pcolarticle