Giải cứu gấp, cảnh sát ơi!!!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Lý do khiến một phụ nữ ở Speyer (Đức) phải gọi cảnh sát đến cứu là vì bạn của bà "tám" quá hăng, suốt 30 giờ liền hầu như không nghỉ!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/Luomlat/2008/7/10/249585.tno