Giải bơi truyền thống vượt sông Bạch Đằng 2008

    Gốc

    ND - Hôm qua 17-7, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã tổ chức họp báo về Giải bơi việt dã truyền thống vượt sông Bạch Đằng năm 2008 sẽ được tổ chức trên sông Thái Bình đoạn qua tỉnh Hải Dương.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126847&sub=136&top=46