Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016: 30.10 hết hạn nhận bài dự thi

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động (NLĐ) tích cực tham gia BHXH, BHYT; BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tổ chức phát động “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016”.

Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016: 30.10 hết hạn nhận bài dự thi - Ảnh 1

Giải báo chí được triển khai trên phạm vi toàn quốc với các loại hình báo chí được xét tham dự giải bao gồm: Báo in (báo, tạp chí), báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình), báo điện tử với các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, tọa đàm, giao lưu... Các tác phẩm tham gia dự thi gửi về Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội. ĐT: - . Theo BTC “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016”, ngày 30.10 hết hạn nhận bài dự thi. H.B

Các doanh nghiệp nợ

hơn 13.121 tỉ đồng tiền BHXH

BHXH Việt Nam vừa cho biết, tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN xảy ra hầu hết các địa phương trong cả nước. Thực tế trong thời gian qua, ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng này song vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tính đến ngày 30.9, nợ BHXH là 13.121 tỉ đồng, chiếm 6% số phải thu, trong đó: Nợ BHXH bắt buộc là 8.987 tỉ đồng, nợ BHXH kéo dài trên 6 tháng là 3.351 tỉ đồng. Không chỉ nợ của các đơn vị khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà bao gồm nợ của các đơn vị khu vực doanh nghiệp nhà nước, tập trung ở ngành giao thông, xây dựng và các tập đoàn đang thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp; nợ BHYT là 3.653 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương nợ tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng là 2.212 tỉ đồng; nợ BHTN là 481 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương nợ tiền hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trước năm 2015 là 27 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi cố tình nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, thậm chí có tình trạng doanh nghiệp chiếm dụng để sử dụng vào mục đích khác.

H.A