Giác quan thứ sáu của động vật

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Mèo biết được chính xác khi nào chúng bị đem đến bác sĩ thú y. Chó cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân – thậm chí khi họ ở xa hàng cây số. Và chim dường như khóc thương cái chết của những người xung quanh...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/47067/default.aspx