Giấc mơ của thời thiếu nữ

Giấc mơ của thời thiếu nữ

(Cadn.com.vn) - Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một giấc mơ

Giấc mơ thời thiếu nữ với mỗi người đàn bà thường là những ước mơ đẹp, nhưng đôi khi vô vọng để rồi múc lấy nỗi buồn! Làm sao khỏi nao lòng "thương cho giường chiếu bạc nhàu" trước những khát khao về một tình yêu đích thực của thời thiếu nữ, làm sao đừng để "nửa đêm chị tôi ra giếng/ khua chiếc gàu múc một nỗi đau".

Chị tìm gì trong tiếng hát

Chị tìm gì trong lời ru

Cỏ dại mọc tràn mặt đất

Tim người vẫn cứ âm u…

Trương Công Tưởng

Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một nỗi đau

Đàn bà nằm nghiêng trăn trở

Thương cho giường chiếu bạc nhàu

Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một giấc mơ

Giấc mơ của thời thiếu nữ

Xa xôi đến tận bây giờ

Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một khát khao

Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi

Nỗi đau cứ chực tuôn trào

Chị tìm gì trong tiếng hát

Chị tìm gì trong lời ru

Cỏ dại mọc tràn mặt đất

Tim người vẫn cứ âm u

Nửa đêm bàng hoàng thức giấc

Thương cho giường chiếu bạc nhàu

Giấc mơ của thời thiếu nữ

Bây giờ vẫn cứ nằm đau

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu