"Giấc mơ cỏ xanh" - Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

Giấc mơ đêm

Là cái bóng hôm qua
Hay hiện thực ngày mai ngược sáng

Em và tôi tương lai hay dĩ vãng
Không nói mà xanh
Ràng rịt cỏ
Chân trời

Mãi mãi bên nhau
Hay chỉ một thời
Không ai biết và cũng không cần biết
Mưa nắng mấy mùa héo tươi hơn thiệt
Mất còn chỉ cách nửa làn hơi

Thức là chơi
Ngủ cũng là chơi
Sao phải băn khoăn viện lẽ dẫn lời
Thật mơ mơ thật

Âm thầm bóng hôm qua tan vào đất
Ngược sáng ngày mai lặng lẽ nhập trời
Ơi ràng rịt cỏ xanh ơi!

Nguyễn Ngọc Hưng