Giá xuất khẩu nông sản phục hồi

Vào thời điểm cuối tháng Hai, thị trường xuất khẩu hàng hóa đã báo những tín hiệu lạc quan hơn, đặc biệt là với các mặt hàng nông sản. Điều này cho thấy trong khó khăn vẫn còn rất nhiều cơ hội dẫn tới sự bứt phá, nếu có chiến lược xuất khẩu đúng đắn.