Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h chiều nay, lần tăng mạnh thứ 5 liên tiếp

  Tạp chí Chất lượng Việt Nam
  VietQ
  3191 liên quanGốc

  Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 340361 đồng, các mặt hàng dầu tăng 350-395 đồng.

  Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, từ 15h chiều nay giá xăng E5 RON 92 tăng 361 đồng lên tối đa 16.309 đồng một lít. RON 95 tăng 340 đồng, giá cao nhất là 17.270 đồng. Dầu diesel là 13.042 đồng (tăng 395 đồng). Dầu hỏa là 11.908 đồng (tăng 350 đồng). Dầu madut tăng 350 đồng, tối đa 12.622 đồng một kg.

   Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h chiều nay, lần tăng mạnh thứ 5 liên tiếp.

  Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h chiều nay, lần tăng mạnh thứ 5 liên tiếp.

  Cơ quan điều hành cũng chi 1.350 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92 trong khi kỳ trước là 1.100 đồng; RON 95 là 400 đồng; Dầu madut là 250 đồng một kg, dầu diesel là 300 đồng lít; dầu hỏa chi ở mức 400 đồng một lít.

  Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 600-1.711 đồng một lít.

  Tại kỳ điều chỉnh hôm 11/1, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 430 đồng, RON 95 III tăng 451 đồng, lần lượt đạt mức 15.948 đồng một lít và 16.930 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 271 đồng, đạt 12.647 đồng một lít, dầu hỏa tăng 370 đồng, đạt 11.558 đồng một lít, dầu madut không tăng giá, giữ nguyên 12.272 đồng một kg.

  Cơ quan điều hành cũng trích Quỹ bình ổn cho RON 95 100 đồng một lít, các mặt hàng khác không được trích lập quỹ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chi 1.100 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92; RON 95 là 200 đồng; dầu madut là 181 đồng; dầu diesel là 200 đồng; dầu hỏa chi là 300 đồng.

  Nam Dương

  Nguồn VietQ: http://vietq.vn/gia-xang-tiep-tuc-tang-manh-tu-15h-chieu-nay-lan-tang-manh-thu-5-lien-tiep-d183197.html