Giá xăng giảm thêm 241 đồng từ 20h ngày 11/11

Tối 11/11, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng, mức giảm tối thiểu là 241 đồng/lít. Thời điểm áp dụng giảm là 20h ngày 11/11.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá cơ sở tính theo các quy định hiện hành thấp hơn giá bán hiện hành 241 đồng/lít (đã bao gồm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít).

Ngoài yêu cầu giảm giá, đối với mặt hàng xăng Bộ Tài chính tiếp tục cho doanh nghiệp sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành, 200 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa.

Tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành: dầu điêzen: 300 đồng/lít, dầu hỏa: 700 đồng/lít, dầu madut: 200 đồng/kg