Giá xăng giảm 250 đồng/lít

Ngày 11-11, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 15442/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu (KDXD) đầu mối về công tác điều hành giá xăng, dầu.

Theo đó, với mặt hàng xăng, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp KDXD đầu mối tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (200 đồng/lít); chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng xăng trong nước phù hợp, tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (241 đồng/lít). Bộ Tài chính cho biết, mức chênh lệch này chỉ đủ để ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Tuy nhiên, để chia sẻ lợi ích và hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt khó khăn, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp KDXD đầu mối tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành, đồng thời điều chỉnh giảm giá bán. Thời điểm thực hiện giảm giá bán mặt hàng xăng do doanh nghiệp KDXD đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp nhưng không được muộn hơn 20 giờ ngày 11-11.

Đối với các mặt hàng dầu, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp KDXD tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu đi-ê-den, dầu hỏa. Tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (dầu đi-ê-den: 300 đồng/lít, dầu hỏa: 700 đồng/lít, dầu madut: 200 đồng/kg).

Thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, từ 20 giờ ngày 11-11, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thực hiện giảm giá bán các mặt hàng xăng tại vùng 1 với mức giảm 250 đồng/lít. Như vậy, giá xăng RON 95 còn 24.130 đồng/lít và xăng RON 92 còn 23.630 đồng/lít; các mặt hàng dầu giữ nguyên giá bán hiện hành. Mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu không thay đổi.

PV