Giá vốn giảm, công ty mẹ Hoa Sen Group báo lãi hơn gấp đôi cùng kỳ

Kết thúc năm tài chính (2015-2016), HSG đạt 30.162 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,1% so với năm trước. Nhưng lợi nhuận sau thuế của HSG lại tăng mạnh 116%, đạt 1.486 tỷ đồng nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý IV năm 2016, niên độ tài chính (01/07/2016-30/09/2016).

Kết quả kinh doanh trong quý IV của năm tài chính (2015-2016), HSG đạt 9.311 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn giúp biên lợi nhuận gộp của HSG tiếp tục được cải thiện, đạt 10,41% so với mức 7,7% cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong quý này. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đã tăng lên 309 tỷ đồng so với 123 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính tăng gấp đôi trong khi chi phí tài chính giảm 55%. Góp phần đưa lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 764 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước đó.

Giá vốn giảm, công ty mẹ Hoa Sen Group báo lãi hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1

Nguồn : BCTC riêng HSG

Kết quả năm tài chính 2015-2016 (tính từ quý IV/2015 đến cuối quý III/2016), HSG đạt 30.162 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,1% so với năm trước. Nhưng lợi nhuận sau thuế của HSG lại tăng mạnh 116%, đạt 1.486 tỷ đồng nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh so với năm trước đó.

Tổng tài sản HSG tiếp tục tăng gần 2000 tỷ đồng trong năm tài chính (2015-2016), đạt 10.913 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 910 tỷ đồng so với năm trước đó, tiền mặt tăng 214 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của HSG cũng tăng 11% lên mức 6.626 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải trả cho nhà cung cấp số tiền tăng thêm xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó nợ vay có xu hướng giảm. Nợ vay ngắn hạn giảm gần 300 tỷ xuống mức 4.102 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 266 tỷ so với năm trước, còn 385 tỷ đồng

Hoa Sen Group đang có vốn điều lệ 1.965 tỷ đồng. Hiện HSG đang có 16 công ty con. Trong đó, có 5 công ty hoạt động tại dự án Thép Hoa Sen Cà Ná.

Giá vốn giảm, công ty mẹ Hoa Sen Group báo lãi hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 2

Một trong số các công ty con của HSG

Dù đang có kết quả kinh doanh tích cực, triển vọng tăng trưởng dài hạn của Hoa Sen đang đứng trước nhiều quan ngại từ kế hoạch mở rộng dự án Khu liên hợp thép Cà Ná . Đây là dự án cần nguồn vốn lớn để đảm bảo duy trì hoạt động và khả năng sinh lời.

Trước mắt, HSG ước tính năm (2016-2017) sản lượng tiêu thụ và doanh thu sẽ tăng khá so với năm hiện tại nhờ đóng góp từ dây chuyền sản xuất mới tại các nhà máy Đông Hồi, Nhơn Hội và Hà Nam. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2017 được các công ty chứng khoán dự báo là có thể điều chỉnh lại từ mức đột biến trong năm 2016.