Giả vờ minh bạch tài sản

Vẫn còn trường hợp miệng nói tự giác kê khai, minh bạch tài sản... nhưng thực chất lại mập mờ, úp mở.

HUY CHƯƠNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gia-vo-minh-bach-tai-san-378831.html