Giá vàng diễn biến không theo quy luật

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Mặc dù giá dầu tăng cao và giá USD giảm mạnh nhưng giá vàng lại ít biến động, trái hẳn với quy luật thông thường.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/165942