Giá vàng bất ngờ giảm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Tại Hà Nội, các đại lý của SJC niêm yết giá phổ biến tại 21,22 - 21,28 triệu đồng. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lúc 9h30 niêm yết giá tại 21,24 - 21,35 triệu đồng,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=153867