Giá và lượng cao su xuất khẩu sẽ tăng mạnh

    1 đăng lạiGốc

    Theo Bộ Công Thương, nhiều khả năng số lượng và giá cao su thiên nhiên xuất khẩu sang sẽ tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm, do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc rất cao.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216271/Default.aspx