Giá USD trên thị trường tự do “bật” lại mốc 17.000 đồng

(HNMO) - Một bộ phận dân cư tăng cường mua USD vào ngày 29/5 đã khiến tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do tăng trở lại mốc 17.000, lên mức 17.200 đồng.