Giá USD tăng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    7.11 là ngày đầu tiên các ngân hàng áp dụng biên độ tỷ giá VNĐ/USD mới +/-3% so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng, giá mua bán USD có tăng nhưng tình hình thị trường không có biến động mạnh.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081107221851.aspx