Giá trị thị trường Việt Nam

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại hội thảo "Đầu tư quốc tế tại Việt Nam" do Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế phối hợp với Công ty VinaCapital tổ chức tại TP.HCM hôm qua 11.11, với câu hỏi "Vị trí của Việt Nam ở đâu so với các nước trong khu vực tại thời điểm này?", ông Alain Cany - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại châu Âu cho rằng, Việt Nam đã và đang "cân bằng" giá trị thị trường của mình so với các nước trong khu vực Châu Á. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc hấp dẫn các nguồn vốn trên thế giới đổ về Việt Nam.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081112001420.aspx