Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,6%

Do giá nguyên - nhiên liệu tăng nhanh, tình hình cắt điện luân phiên, lãi suất cho vay của ngân hàng tăng, nên giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn HN trong tháng 5 tăng 1,6% so với tháng 4 và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.