Giá trị bất động sản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trên lý thuyết người ta có thể đánh giá hay giải thích giá trị theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, giá trị thị trường (GTTT) vẫn luôn...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/22/082953/4856