Giả thiết mới về nguyên nhân cái chết của đại thi hào Pushkin

Aleksandr Pushkin là thi hào vĩ đại nhất của nước Nga. Tại nước Nga đã có hàng trăm loại sách, tác phẩm nghiên cứu về Pushkin và thậm chí đã hình thành nên ngành “Pushkin học”. Mặc dù người khổng lồ của văn đàn thế giới Pushkin đã qua đời hơn 150 năm nhưng nguyên nhân cái chết của ông vẫn là một bí mật chưa có lời giải...