Giá thị trường trong nước tuần qua

    Gốc

    ND - Lương thực (đồng/kg): Các tỉnh phía bắc giá thóc tẻ phổ biến 3.600-3.800,  các tỉnh phía nam 3.100-3.200. Giá gạo tẻ thường tại Hà Nội 5.800 - 6.500, Nam Định 5.100 (-200), Đà Nẵng 5.000, TP Hồ Chí Minh 5.200-5.600, Đà Lạt 5.200, Mỹ Tho 4.650

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105251&sub=59&top=38