Gia tăng nỗ lực hoàn thành phân giới, cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 17-4, Bộ Ngoại giao cho biết, phiên họp vòng XXV, cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã kết thúc sau 10 ngày làm việc tại Việt Nam.