Giá tăng, dân “ngại” mua hàng

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Tại thị trường TP HCM, giá một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em, sản phẩm điện máy đã hoặc chuẩn bị tăng giá trong khi giá lương thực, thực phẩm lại giảm. Người dân đối phó với tình trạng tăng giá bằng cách giảm sức mua, tiết kiệm tiền.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/7/94873.cand