Giá sữa, dầu ăn tăng

TT - Giá sữa hộp các loại tiếp tục tăng 500-2.000 đồng/hộp, riêng sữa bột tăng 4.000-15.000 đồng/sản phẩm. Sữa đặc Ông Thọ không bật nắp là 10.200 đồng/hộp, sữa đặc Hoàn Hảo Cô gái Hà Lan 10.000 đồng/hộp, sữa Ngôi sao Phương Nam có giá 8.500 đồng/hộp... Nuti AQ hộp thiếc 900g có giá 120.000 đồng/kg, Nutivita 106.000 đồng/hộp 900g.