Giá rau xanh Hà Nội lại tiếp tục tăng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bất ngờ với người tiêu dùng khi sáng 12/11, giá rau tại các chợ trong nội thành Hà Nội đã tăng cao.>> Hà Nội sẽ thiếu rau sạch trong nhiều ngày tới

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/103456.cand