Gia nhập WTO: Gian lận thương mại càng phức tạp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Theo BCĐ 127 TW: sau hơn một năm VN gia nhập WTO, hoạt động buôn lâu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=51344