Giá nhấp nhổm chờ ngày 30-6

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Thông tin gần đây cho thấy, không ít mặt hàng đã bắt đầu tăng giá và nhiều mặt hàng khác đang nhấp nhổm chờ sau ngày 30-6-2008 (hạn chót mà Chính phủ quy định nhằm kiềm chế lạm phát) để tăng giá.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121591&sub=55&top=38