Giá nhà ở Anh và xứ Wales ổn định trong tháng 9

Giá nhà tại Anh và xứ Wales ổn định trong tháng 9, tăng 3,5% so với năm trước.

Giá nhà ở Anh và xứ Wales ổn định trong tháng 9 - Ảnh 1

Mức giá nhà trung bình là 292.763 bảng cao hơn so với mức giá năm trước là 10.000 bảng, tuy nhiên một số khu vực đang có sự tăng trưởng mạnh, giá BĐS cao cấp ở London lại đang có sự sụt giảm lớn.

Một bản phân tích các chỉ số mới đây cho thấy mức giá trung bình ở London đã giảm 0,6% theo cơ sở tháng ở mức 580.930 bảng và giảm 0,3% ở xứ Wales, khu vực Tây Nam, Yorkshine và Humber có mức giá trung bình tương ứng là 168.051 bảng, 265.170 bảng và 176.174 bảng. Giá cũng giảm 0,2% ở khu vực Đông Bắc, mức giá trung bình là 145,623 bảng.

Giá tăng cao nhất 0,3% ở khu vực Tây Bắc, vùng trung du phía Tây và phía Đông nước Anh có mức giá nhà trung bình là 203,507 bảng và 309,835 bảng.

Theo cơ sở năm, giá tăng mạnh nhất ở phía Đông nước Anh với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,5%, tăng 7,2% ở phía Đông Nam, 4,2% ở phía Tây Nam, 3,6% ở vùng trung du phía Đông, 3,2% ở vùng trung du phía Tây, 2,4% ở khu vực Tây Bắc, 2,2% ở London, 1,3% ở khu vực Đông Bắc và 1,8% ở xức Wales.

Tuy nhiên, số lượng giao dịch BĐS đã giảm trong tháng 9 vừa qua so với tháng trước. Tổng số giao dịch ước tính là 74.000.

Thu Giang (Theo Property Wire)