Giả mạo Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vừa có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc phát hiện văn bản giả mạo kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019.

Nội dung văn bản thông báo của trường Đại học Y dược Hải Phòng.

Theo đó, trường Đại học Y Dược Hải Phòng có nhận được một văn bản: "Thông báo số 1257/TB-ĐHYDHP ngày 23/9/2019 về việc kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019”.

Văn bản có nội dung cụ thể: “Căn cứ vào hợp đồng đào tạo nhân lực y tế giữa trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Công ty cổ phần Hợp Lực năm 2019; Căn cứ vào văn bản đè nghị về Kế hoạch tuyển sinh liên thông y đa khoa trong ngành giao thông vận tải của Cục Y tế Giao thông vận tải ngày 4/9/2019; Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý cho trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức tuyển sinh 2 lớp liên thông chính quy trình độ y sĩ đa khoa lên bác sĩ đa khoa năm 2019 cho Hiệp hội Bệnh viên tư nhân Việt Nam, Công ty cổ phần Hợp Lực, Cục Y tế Giao thông vận tải. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian giao cho Cục Y tế Giao thông vận tải tổ chức chiêu sinh các đối tượng trong ngành giao thông vận tải và đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên thông bác sĩ đa khoa”.

Thông báo này cũng thông tin cụ thể về thời gian ôn thi dự tuyển, thời gian ôn tập dự kiến và thời gian tổ chức thi tuyển, công bố kết quả thi tuyển.

Nội dung văn bản giả mạo được trường Đại học Y Dược cảnh bảo trên website của trường.

Từ nội dung văn bản thông báo nêu trêu, trường Đại học Y Dược Hải Phòng khẳng định, đây là văn bản giả mạo, có thể nhằm mục đích lừa đảo để trục lợi. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng cho biết, hiện nhà trường chưa có kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019.

Đỗ Hòa