Chơi dại!

Chơi dại!

Đà Nẵng: Giả mạo công văn của Sở Giáo dục 'cho học sinh nghỉ học'

Đà Nẵng: Giả mạo công văn của Sở Giáo dục 'cho học sinh nghỉ học'

Công văn cho học sinh toàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học là giả mạo

Công văn cho học sinh toàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học là giả mạo

Giả mạo công văn Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học vì bão số 5

Giả mạo công văn Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học vì bão số 5

Giả mạo công văn khẩn cho học sinh nghỉ tránh bão

Giả mạo công văn khẩn cho học sinh nghỉ tránh bão

Đà Nẵng: Xuất hiện văn bản giả mạo của Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ bão số 5

Đà Nẵng: Xuất hiện văn bản giả mạo của Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ bão số 5

Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học

Sở Giáo dục bị giả văn bản cho học sinh nghỉ do mưa lũ

Đà Nẵng: Xuất hiện văn bản giả mạo Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh nghỉ học

Đà Nẵng: Xuất hiện văn bản giả mạo Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học vì mưa bão

'Văn bản khẩn' cho HS Đà Nẵng nghỉ học do mưa bão là giả

Sở GD-ĐT Đà Nẵng bác bỏ thông tin cho phép học sinh nghỉ học do bão số 5

Giả mạo văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông báo cho học sinh nghỉ học

Làm giả văn bản cho học sinh toàn thành phố nghỉ học do bão số 5

Làm giả công văn của Sở Giáo dục để thông báo cho học sinh nghỉ học vì bão