Gia Lộc nhiều nhà màng, nhà lưới nhất tỉnh Hải Dương

Huyện Gia Lộc hiện có diện tích nhà màng, nhà lưới nhiều nhất tỉnh Hải Dương với trên 44,8 ha, vượt gần 1,5 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Mô hình sản xuất nhà màng, nhà lưới tại xã Thống Kênh (Gia Lộc)

Mô hình sản xuất nhà màng, nhà lưới tại xã Thống Kênh (Gia Lộc)

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc, đến thời điểm này, toàn huyện đã có trên 44,8 ha diện tích nhà màng, nhà lưới, vượt gần 1,5 lần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra (chỉ tiêu 30 ha).

Nhà màng, nhà lưới tập trung ở các xã: Phạm Trấn 28,5 ha, Đồng Quang 7,1 ha, Gia Tân 3,2 ha, Toàn Thắng 2,3 ha, Nhật Tân 1 ha và rải rác tại một số địa phương khác.

Trồng cây trong nhà màng, nhà lưới mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 30-50% so với sản xuất đại trà

Trồng cây trong nhà màng, nhà lưới mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 30-50% so với sản xuất đại trà

Diện tích nhà màng, nhà lưới ở các xã Nhật Tân, Gia Tân, Phạm Trấn, Toàn Thắng đã được UBND tỉnh hỗ trợ 100.000 đồng/m2 để xây dựng mô hình.

Các mô hình trồng dưa chuột, dưa lưới, rau ăn lá, sản xuất cây giống… ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao trong nhà màng, nhà lưới mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 30-50% so với sản xuất đại trà.

QUANG TIỆP

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gia-loc-nhieu-nha-mang-nha-luoi-nhat-tinh-hai-duong-379402.html