Gia Lai: Xung đột lợi ích ở khu dân cư Phú An

Dự án Khu dân cư (KDC) Phú An, xã Diên Phú, thành phố (TP) Pleiku, tỉnh Gia Lai ngày càng nóng lên việc tranh mua tranh bán nhà đất, dẫn đến việc xung đột lợi ích, thưa kiện lẫn nhau, làm mất trật tự nông thôn...

Gia Lai: Xung đột lợi ích ở khu dân cư Phú An - Ảnh 1

Nhà đất đang tranh chấp giữa ông Dưỡng và ông Quyền

Sôi động thị trường nhà đất dự án

Những người trong cuộc nói gì?