Gia Lai: Ưu đãi cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT

GD&TĐ - UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy định ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Ưu đãi cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT - Ảnh 1

Cụ thể, cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương và của tỉnh.

Giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa được hình thành trên cơ sở giá thuê tài sản trên đất và tiền thuê đất (nếu có) sau khi đã được ưu đãi (miễn, giảm) theo quy định. UBND tỉnh quyết định giá cho thuê cụ thể đối với từng cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được nhà nước cho thuê đất để xây dựng các công trình xã hội hóa trong lĩnh vực: GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp được miễn tiền thuê đất trong thời hạn được thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa kể cả sử dụng đất tại các đô thị.