Gia Lai: Tổ chức kiểm tra chung, định kỳ một số môn văn hóa ở THCS

GD&TĐ - Ngày 4/11/2016, Sở GD&ĐT Gia Lai ban hành công văn số 2045/KH-SGDĐT về kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, giảng dạy cấp THCS từ năm học 2016 - 2017.

Gia Lai: Tổ chức kiểm tra chung, định kỳ một số môn văn hóa ở THCS - Ảnh 1

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch này là tổ chức kiểm tra chung, định kỳ một số môn văn hóa trong học kỳ I, học kỳ II và sử dụng kết quả kiểm tra của 2 kỳ để so sánh, đối chiếu với nhau, trên cơ sở so sánh số liệu (định lượng) đánh giá đúng hiệu quả, chất lượng giáo dục, giảng dạy và sự nỗ lực của giáo viên bộ môn, công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của nhà trường; góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, hiệu quả giảng dạy của giáo viên ở các bộ môn văn hóa cấp THCS.

Cụ thể, kiểm tra 4 môn, trong đó có Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn còn lại cùng số khối lớp kiểm tra (6, 7, 8 hoặc 9) sẽ thông báo trươc skhi kiểm tra 1 tháng; vào thời điểm kiểm tra học kỳ, theo biến chế năm học (và phân phối chương trình). Kết quả kiểm tra là điểm của bài kiểm tra học kỳ.

Sở GD&ĐT quy định cụ thể việc giám sát coi kiểm ta. Theo đó, 1 trường THCS có 1, 2 hoặc 3 người (đảm bảo mỗi người giám sát không quá 7 phòng) là cán bộ, giáo viên Trường THPT (do Sở GD&ĐT điều động) tham gia làm nhiệm vụ giám sát công tác tổ chức và coi kiểm tra của nhà trường THCS.

Mỗi trường THCS sẽ có 1 tổ giám sát công tác chấm kiểm tra do Sở thành lập, có nhiệm vụ giám sát việc tổ chức chấm bài của nhà trường và nếu cần thiết tổ chức chấm thẩm định từ 5 đến 10% số bài đã chấm/môn…