Gia Lai: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã nói trên, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Gia Lai: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1

8 xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Gia Lai năm 2016 gồm: Xã Dun, xã Ia H'lốp, xã Ia Pal (huyện Chư Sê), xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông), xã Glar (huyện Đăk Đoa), xã Cửu An (thị xã An Khê), xã Đăk Yă (huyện Mang Yang) và xã Tân Sơn (TP.Pleiku). Thời gian công nhận từ năm 2016 đến năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này đã giao các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã nói trên, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Được biết đến thời điểm này, Gia Lai đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2015.