Gia Lai tham gia hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc tại Quảng Ngãi

Hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

Hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24-7 tại thành phố Quảng Ngãi với sự tham gia của 26 tỉnh, thành phố.

Tỉnh Gia Lai tham gia hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc tổ chức tại Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Châu

Tỉnh Gia Lai tham gia hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc tổ chức tại Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Châu

Tỉnh Gia Lai thành lập đoàn nghệ nhân, diễn viên tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hội thi với nội dung gồm: trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, nghi lễ truyền thống; trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc truyền thống; thi ẩm thực. Nội dung hội thi thể hiện tấm lòng của đồng bào các dân tộc với Đảng, Bác Hồ, về tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Hội thi là sự kiện văn hóa nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại các địa phương. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-tham-gia-hoi-thi-dien-xuong-dan-gian-van-hoa-cac-dan-toc-tai-quang-ngai-post282657.html