Gia Lai phấn đấu giảm 2,6% tỷ lệ hộ nghèo

Ba tháng cuối năm 2016, tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường công tác giảm nghèo, phấn đấu trong cả năm giảm được 2,6% tỷ lệ hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Gia Lai tăng cường triển khai rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo; triển khai thực hiện các chế độ chính sách giảm nghèo như: Bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở. .. cho các đối tượng hộ nghèo; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án như chương trình 135, chương trình giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên, dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn IFAD, các dự án, mô hình tạo kế sinh nhai cho người nghèo.

Gia Lai phấn đấu giảm 2,6% tỷ lệ hộ nghèo - Ảnh 1

Đầu tư cây trồng có năng suất, chất lượng cao để xóa nghèo. Ảnh: Quang Huy

Trong 9 tháng đầu năm 2016, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Gia Lai đã được triển khai đồng bộ với nội dung, giải pháp phù hợp, đáp ứng được tình hình thực tế, giải quyết được nhu cầu bức xúc của người nghèo. Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được lồng ghép trong quá trình triển khai, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo. Người nghèo đã tiếp cận được những chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước ban hành; cơ sở hạ tầng nông thôn ở vùng sâu, vùng xa được chú trọng đầu tư.

Theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2015, toàn tỉnh Gia Lai có trên 64.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,71% tổng số hộ dân của tỉnh, trong đó, số hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên 53.000 hộ, chiếm 83,59% tổng số hộ nghèo. Đáng chú ý, 3 huyện Kông Chro, Chư Sê và Đăk Đoa đều có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo chiếm trên 90%.

Dư Toán