Gia Lai: Miễn phí cho học sinh vùng thiên tai, hạn hán

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để xem xét, đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh ở vùng bị ảnh hưởng của thiên tai hạn hán.

Gia Lai: Miễn phí cho học sinh vùng thiên tai, hạn hán - Ảnh 1

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các phòng GD&ĐT triển khai thực hiện theo hướng dẫn của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Các đơn vi sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT nếu có đối tượng học sinh ở vùng bị ảnh hưởng của thiên tai hạn hán thì tổng hợp hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí năm học 2016 - 2017 cho học sinh của đơn vị gửi về Sở GD&ĐT.

Thời gian gửi hồ sơ đề nghị gửi về Sở trước ngày 7/10/2016. Đồng thời số tiền miễn giảm học phí nêu trên phải đưa vào dự toán ngân sách năm 2017 của đơn vị để đề nghị nhà nước cấp bù khoản học phí được miễn giảm này.