Gia Lai: Lựa chọn nhà thầu hai dự án hạ tầng huyện Đak Đoa

Ngày 4/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa qua tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án Đầu tư Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa (Gia Lai) theo đề nghị của Sở KH&ĐT Gia Lai tại tờ trình số 195/TTr-SKHĐT ngày 19/8.

Gia Lai: Lựa chọn nhà thầu hai dự án hạ tầng huyện Đak Đoa - Ảnh 1

Theo đó, dự án Đầu tư Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa (Gia Lai) bao gồm 4 gói thầu:

Gói thầu GL03-XL07 ĐAKĐOA - Sửa chữa, nâng cấp cụm đầu mối thủy lợi Ia Kút, cụm chia nước kênh và kiên cố 4,2km kênh tưới và nạo vét 3,7 kênh đất, giá gói thầu này là 10.641,74 triệu đồng, nguồn vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu là một giai đoạn – hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2016. Hình thức hợp đồng theo giá cố định. Thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày.

Gói thầu GL03-XL08.ĐĂKĐOA - Sữa chữa nâng cấp 6,4km đường GTNT loại B, giá gói thầu 29.353,26 triệu đồng, nguồn vốn từ Ngân hàng phát triển Châu Á, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu là một giai đoạn - hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2016. Hình thức hợp đồng theo giá cố định. Thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày.

Gói thầu 06-TV.ĐĂKĐOA - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, giá gói thầu 772,26 triệu đồng, nguồn vốn từ vốn đối ứng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu là một giai đoạn - hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2016. Hình thức hợp đồng trọn gói.Thời gian thực hiện theo tiến độ thi công.

Gói thầu 11-TV.ĐĂKĐOA - Kiểm toán công trình xây dựng, giá gói thầu 466,11 triệu đồng, nguồn vốn từ vốn đối ứng, hình thức chỉ định thầu. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là trong Quý II/2017. Thời gian thực hiện trong vòng 180 ngày.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PT Nông thôn tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Theo Ngọc Tân/Báo Đầu tư