Gia Lai: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ia Grai

UBKT Huyện ủy Ia Grai vừa ban hành Quyết định số 87 thi hành kỷ luật ông Lý Kỳ Chung bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Ia Grai xem xét, xử lý các vi phạm của ông Chung theo quy định.

Thông báo kết luận kiểm tra số 53-TB/UBKT của UBKT Huyện ủy Ia Grai cho biết, ông Lý Kỳ Chung với trách nhiệm là Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ia Grai nhưng đã có nhiều việc làm sai trái, vượt quá thẩm quyền được giao như ký xác nhận giấy sang nhượng và ủy quyền giấy phép hành nghề karaoke; ban hành Văn bản số 01 ngày 27-1-2016 đồng ý cho một người dân mở điểm kinh doanh karaoke tại thôn 1 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, chậm hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đồi Chư Nghé (xã Ia Krai) là di tích lịch sử cấp tỉnh...

Là cán bộ, đảng viên nhưng ông Chung đã vắng mặt nhiều kỳ sinh hoạt trong năm, cụ thể từ năm 2016 đến tháng 7/2018, vị Trưởng phòng này đã 11 kỳ sinh hoạt. Ngoài ra, ông Chung còn thường xuyên vắng mặt ở cơ quan không có lý do, không báo cáo với cơ quan và cấp có thẩm quyền. Có những lời lẽ, hành động, cử chỉ không đúng mực ở nơi làm việc và đồng nghiệp…S

Mặt khác, ông Chung có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vay, mượn tiền trong nhân dân làm phát sinh đơn tố cáo và không có khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, ông Chung còn vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh huyện Ia Grai 300 triệu đồng, hình thức thế chấp tài sản theo phương án trả trừ lương hàng tháng. Tất cả các giấy tờ này đều có xác nhận của cơ quan và Chủ tịch Công đoàn. Tuy nhiên, các chữ ký xác nhận của thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn là giả. Tổng số tiền vay mượn được xác định ban đầu là trên 650 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Chung còn nhận 30 triệu đồng của anh Puih Phi (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để ký hợp đồng thử việc tại Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ia Grai và hứa lo biên chế cho người này.

Từ đó, UBKT Huyện ủy Ia Grai kết luận: Ông Lý Kỳ Chung đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, lối sống; nội quy, quy chế của tổ chức, cơ quan; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Vì vậy, UBKT Huyện ủy Ia Grai đã ban hành Quyết định số 87 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lý Kỳ Chung. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn đề nghị UBND huyện Ia Grai xem xét, xử lý các vi phạm của ông Chung theo quy định.

Trần Sỹ