Gia Lai còn hơn 530 tỉ đồng nợ thuế khó thu

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 18.6 cho biết tỉnh này vẫn còn gần 890 tỉ đồng nợ thuế, trong đó có hơn 530 tỉ đồng nợ khó thu.

Trong 6 tháng qua cơ quan chức năng ở Gia Lai chỉ mới thu được 198 tỉ đồng tiền thuế từ năm 2016 chuyển qua. Hiện tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo cơ quan chức năng gấp rút đốc thúc việc thu thuế tồn đọng, có các biện pháp xử lý đối với những đối tượng nợ đọng, chây ì trong việc nộp thuế.

Trần Hiếu